Äntligen öppnas världen upp igen!

Utrikesdepartementet meddelade den 24 september följande:

Utrikesdepartementet beslutar att från och med den 1 oktober 2021 häva den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som infördes med anledning av covid-19-pandemin. Denna avrådan beslutades den 14 mars 2020 och har därefter förlängts vid flera tillfällen samt hävts för vissa länder. Från och med den 1 oktober 2021 upphör denna avrådan helt att gälla.

Ring oss på tel. 0176-125 00 eller maila oss på info@norrteljeresebyra.se.